Hai con quỷ rưỡi

 Hai con quỷ rưỡi

Hai con quỷ rưỡi

Trong cửa hàng thời trang, người đàn ông chỉ cái áo khoác và hỏi giá:

– Cô bán hàng nhanh nhảu: 1.000 đôla, thưa ông!

– Quỷ thật! Còn chiếc bên cạnh?

– Thưa, hai con quỷ rưỡi ạ!

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *