Hạt dẻ có chân

– Con: Mẹ ơi, hạt dẻ có chân không ạ?
– Mẹ: ???
– Con: Thế mà con vừa ăn một hạt dẻ có chân đó mẹ.
– Mẹ: Trời,mày chưa thấy con gián bao giờ hả????

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *