Hiểu Luật

 Hiểu Luật

Hiểu Luật

Một người đi xe máy va phải chú chim sẻ bay ngược chiều. Anh ta dừng xe xem xét, thấy nó chưa chết bèn nhặt đem về đắp thuốc rồi thả vào lồng với chút vụn bánh và nước. Khi tỉnh lại, thấy mình bên song sắt cùng với mấy mẩu bánh vụn chú sẻ thở dài tự nhủ:

–  !@##! Mình đâm chết thằng cha đi xe máy rồi. Quả này chắc tù mọt gông đây!

 

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *