Hoa xương rồng …

 Hoa xương rồng …

Hoa xương rồng …

Trong 1 cuộc thảo luận gồm 4 nước: Vn, Nhật, Bungari và Hà Lan:

Nước Nhật khoe:

– Nước tui có hoa anh đào là đẹp nhất!!

VN tiếp:

– Đáng để lót đít ngồi.

Bun , Hà Lan:

– Đúng, đúng…

Đến Bun khoe:

– Nước tôi có hoa hồng đẹp nhất!

Vn: – Đáng để lót đít ngồi.

Nhật, Hà Lan:

– Đúng, đúng… Hà Lan vội khoe về nước mình:

– Còn nước tui có hoa Tulip là đẹp nhất!!

Vn lại nói :

– Đáng để lót đít ngồi.

Nhật, Bun:

– Đúng, đúng…

Cả ba nước nỗi giận quay sang Vn và hỏi:

-Thế Vn có gì mà nói? Vn thản nhiên đáp:

– Có hoa xương rồng …

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *