Kết quả của mối liên kết

– Cậu làm thế nào mà chỉ trong 3 năm đã có được một sản nghiệp đàng hoàng như thế này?

– Tớ liên kết với một doanh nghiệp có nhiều vốn.

– Tỷ lệ đóng góp thế nào?

– Anh ta lo vốn còn tớ góp kinh nghiệm.

– Kết quả ra sao?

– Như cậu thấy đấy, tớ thì có tiền còn anh ta tích lũy được kinh nghiệm.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *