Không chép hết

 Không chép hết

Không chép hết

Trong giờ trả bài kiểm tra , thầy giáo nói với Hoa
– Thầy : Hoa, em đã chép bài của Hằng phải không?
– Hoa (đỏ mặt, đứng dậy): Dạ, em có chép nhưng không phải chép hết ạ.
– Thầy: thế chỗ nào em không chép ?
– Hoa: Dạ tên bạn ấy em không chép ạ.
– Thầy: ???

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *