Không dùng tài liệu

 Không dùng tài liệu

Không dùng tài liệu

Đi học về, Tý khoe với mẹ :
– Tý: Mẹ ơi! Hôm nay kiểm tra 1 tiết, lớp con không ai xem tài liệu và quay bài của nhau cả.
– Mẹ: Tốt! Thế kiểm tra môn gì vậy?
– Tý: Dạ , kiểm tra môn thể dục, môn nhảy cao ạ !
– Mẹ: Trời!!!

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *