Không giở sách

 Không giở sách

Không giở sách

Trong giờ kiểm tra, thấy Tèo quay bài.
– Tí: Cậu không thấy thầy bảo cấm giở sách à?
– Tèo: Thì tớ đang giở vở đấy chứ.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *