Không hoan nghênh

 Không hoan nghênh

Không hoan nghênh

Người đàn ông mang con chó cảnh của mình đến gặp bác sĩ thú y.

– Bác sĩ, ông cắt bỏ cái đuôi của nó đi cho tôi!

– Bác sĩ giật mình: Lạy chúa! Tại sao anh lại có ý định dã man như vậy?

– Sáng mai, khi mẹ vợ đến chơi, tôi không muốn bà ấy tưởng rằng được hoan nghênh khi đến nhà tôi.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *