Kỉ niệm

 Kỉ niệm

Kỉ niệm

Hai áo dài có dịp về thăm lại trường cũ.
– AD1: Mày biết ko, cây phượng này gắn với tao bao nhiêu là kỉ niệm đấy!
– AD2: Tao lại thấy nhớ cây ổi nhà ông Minh hơn
– AD1: Chắc cũng có nhiều kỉ niệm lắm hả?
– AD2: Không, nhưng nó ngọt và thơm lắm, lại ở ngay cạnh trường.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *