Kỷ luật 83 cán bộ diện trung ương quản lý từ đầu nhiệm kỳ

 Kỷ luật 83 cán bộ diện trung ương quản lý từ đầu nhiệm kỳ

Quang cảnh hội nghị – Ảnh: TTXVN

Ngày 27-12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Hàng nghìn đảng viên sở hữu vi phạm, phải kỷ luật

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2023, cấp ủy những cấp đã kiểm tra lúc sở hữu dấu hiệu vi phạm đối với 355 tổ chức Đảng và 2.388 đảng viên.

Qua kiểm tra kết luận 213 tổ chức Đảng sở hữu vi phạm, phải thi hành kỷ luật 87 tổ chức Đảng; sở hữu một.814 đảng viên vi phạm, phải thi thành kỷ luật một.287, đã thi hành kỷ luật một.169 đảng viên.

Ủy ban kiểm tra những cấp đã kiểm tra lúc sở hữu dấu hiệu vi phạm đối với 3.537 tổ chức Đảng và 9.246 đảng viên. Từ đó, kết luận sở hữu 2.315 tổ chức Đảng và 7.395 đảng viên sở hữu vi phạm.

Phải thi hành kỷ luật 284 tổ chức Đảng và 3.052 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 216 tổ chức Đảng, 2.645 đảng viên.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra những cấp đã kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 16.635 tổ chức Đảng (tăng 24,64% so với năm 2022). Qua kiểm tra, kết luận sở hữu 15.979 tổ chức, đơn vị thực hiện tốt.

Đáng ưa chuộng trong năm 2023, ủy ban kiểm tra những cấp kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 7.393 đảng viên; kết luận 239 đảng viên sở hữu vi phạm, nhược điểm.

Một số vi phạm, nhược điểm đã được ủy ban kiểm tra những cấp chỉ ra như giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập chưa đầy đủ, rõ ràng, kê khai tài sản ko đầy đủ thông tin, ko thống nhất, ko đúng theo mẫu, ko đúng hình thức quy định…

Điều này giúp những tổ chức Đảng, đảng viên khắc phục, rút thử sử dụng.

Cũng theo báo cáo, trong năm những cấp đã thi hành kỷ luật 183 tổ chức Đảng và 6.302 đảng viên, sở hữu một.975 cấp ủy viên (chiếm 31,34%).

Trong đó, ủy ban kiểm tra những địa phương, đơn vị thi hành kỷ luật 154 tổ chức Đảng và 6.237 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 29 tổ chức Đảng và 65 đảng viên.

Bà Trương Thị Mai – Ảnh: TTXVN

Tập trung kiểm tra lĩnh vực dễ tham nhũng, tiêu cực

Năm 2024, ngành kiểm tra Đảng đề ra nhiều nhiệm vụ cụ thể. Trong đó tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiêu hao; việc thực hiện những quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ủy ban kiểm tra những cấp sẽ tập trung kiểm tra lúc sở hữu dấu hiệu vi phạm những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, nội bộ mất đoàn kết, dư luận xã hội quan tâm.

Nhất là dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ‟tự diễn biến”, ‟tự chuyển hóa”; vi phạm trong những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động sở hữu tính khép kín.

Nhiệm vụ nữa là tiếp tục tăng hơn nữa vai trò chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của Ủy ban cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới trong xử lý những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dễ xảy ra vi phạm.

Cùng với đó là những vụ việc tham nhũng, tiêu hao, tiêu cực, ‟tiện dụng nhóm”; khắc phục tình trạng nể nang, ko làm rõ những vi phạm, nhược điểm, tiêu cực ở những địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại đây, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn trọng điểm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Với kiểm tra lúc sở hữu dấu hiệu vi phạm, theo bà Mai đây là làm việc rất lớn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra những cấp. 

Bà cho hay, từ đầu nhiệm kỳ tới nay, sở hữu hơn một.400 tổ chức Đảng, hơn 66.000 đảng viên bị kỷ luật.

Trong số cán bộ bị kỷ luật sở hữu 83 cán bộ diện Trung ương quản lý (59 cán bộ vi phạm do nhược điểm từ trước, 24 đảng viên do vi phạm tại thời điểm hiện nay).

Bà Mai lưu ý sau lúc Đảng đẩy mạnh chủ trương xây dựng, chỉnh đốn đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực vẫn còn tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, trong đó sở hữu cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu.

“Vô ý vi phạm hay do cán bộ chưa biết sợ, đặt tiện dụng của cá nhân cao hơn tiện dụng của tổ chức mà vi phạm quy định. Tôi đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục phân tích, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về vấn đề này”, bà nói.

Thường trực Ban Bí thư quán triệt, kết luận kiểm tra phải thận trọng, chặt chẽ, khách quan, công tâm, trung thực… Xử lý phải xem xét toàn diện, cân nhắc nhiều mặt, nhiều góc độ.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *