Làm gì

 Làm gì

Làm gì

Cô giáo:

– Petia, bố em làm nghề gì?
– Kỹ sư
– Lena, thế bố em làm nghề gì?
– Giám đốc nhà hát
– Vova, thế còn bố em?
– Ông ấy chết rồi.
– Thế ông ta làm gì trước khi chết?
– Rên rỉ

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *