Lấy chồng rồi có khác

Bà mẹ đến thăm cô con gái mới lấy chồng.

– Nhà con tôi đây ư? Gọn gàng, ngăn nắp thế. Lấy chồng có khác!

– Khác nhiều chứ! Anh ấy còn chịu khó hơn cả mẹ cơ!

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *