Lấy ở đâu ra nhiều thế?

 Lấy ở đâu ra nhiều thế?

Lấy ở đâu ra nhiều thế?

Trong buổi thi tốt nghiệp trường hàng hải, giáo sư hỏi thi một thí sinh:

– Nếu cơn bão đến từ phía bên phải con tàu thì anh sẽ làm gì?
– Từ phía mũi tàu?
– Tôi sẽ thả neo.
– Từ phía đuôi tàu?
– Tôi thả neo thứ hai.
– Tôi thả cái neo nữa.
– Giáo sư nói: Anh lấy ở đâu ra nhiều neo thế?
– Thế thầy lấy ở đâu ra mà nhiều bão như vậy?

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *