…lên toàn thế giới.

 …lên toàn thế giới.

…lên toàn thế giới.

 

Vova đang đi trong hành lang của trường, mang theo quả địa cầu to tướng thì gặp cô giáo:
– Vova, em đi đâu vậy?
– Thưa cô em đi vệ sinh.
– Thế em mang theo quả địa cầu làm gì?!!!
– Cô có biết cảm giác sung sướng như thế nào khi …. lên toàn thế giới

– cô ??!!!

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *