Liên tưởng

 Liên tưởng

Liên tưởng

Trong giờ địa lý
– Cô: Em hãy cho biết Cát Bà là 1 nơi như thế nào? Minh, em hãy trả lời!
– Minh (đang mơ màng): Dạ, thưa cô, đó là 1 nơi có nhiều cát và toàn người già sinh sống ạ!
– Cô: !?!

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *