mang nên ngân hàng công khai lãi suất tiết kiệm?

 mang nên ngân hàng công khai lãi suất tiết kiệm?

Điều 91 Luật những tổ chức tín dụng 2010 quy định về lãi suất, phí trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng như sau:

– Tổ chức tín dụng được quyền ấn định và phải niêm yết công khai mức lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng.

– Tổ chức tín dụng và khách hàng mang quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

– Trong trường hợp hoạt động ngân hàng mang diễn biến bất thường, để bảo đảm an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước mang quyền quy định cơ chế xác định phí, lãi suất trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng.

Điều 21 Thông tư 48/2018/TT-NHNN cũng quy định về niêm yết công khai như sau:

– Tổ chức tín dụng phải niêm yết công khai tại vị trí giao dịch của tổ chức tín dụng và đăng tải trên trang thông tin điện tử (nếu mang) của tổ chức tín dụng tối thiểu những nội dung sau:

+ Lãi suất tiền gửi tiết kiệm; mức phí (nếu mang);

+ Loại ngoại tệ nhận tiền gửi tiết kiệm;

+ Thủ tục giao dịch tiền gửi tiết kiệm giữa tổ chức tín dụng và người gửi tiền;

+ Quy định về từng hình thức tiền gửi tiết kiệm;

+ Biện pháp để người gửi tiền tra cứu khoản tiền gửi tiết kiệm;

+ Xử lý đối với trường hợp nhàu nát, rách, mất Thẻ tiết kiệm

Ngân hàng bắt buộc phải công khai lãi suất tiết kiệm. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng nên phải công khai lãi suất tiết kiệm. (Ảnh minh họa)

Như vậy, theo quy định nêu trên, lãi suất tiền gửi lúc gửi tiền tại ngân hàng là một trong những nội dung nên phải công khai tại ngân hàng.

ko niêm yết công khai lãi suất huy động vốn, tổ chức tín dụng bị xử phạt thế nào?

Mức phạt tiền đối với hành vi tổ chức tín dụng ko niêm yết công khai lãi suất huy động vốn được quy định tại Điểm a Khoản một Điều 13 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, cụ thể: 

một. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi vi phạm sau đây:

a) ko niêm yết công khai lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ theo quy định;

b) Niêm yết lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ ko rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng;

c) Thu những loại phí cung ứng dịch vụ ko đúng quy định pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 4 Điều 14, điểm m khoản 4 Điều 23 Nghị định này.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng tới 40.000.000 đồng đối với hành vi áp dụng lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ cao hơn mức đã niêm yết.

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng tới 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về lãi suất huy động vốn; kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh về lãi suất, tiền tệ, giá cả hàng hóa và tài sản tài chính khác, trừ trường hợp quy định tại khoản một, khoản 2 Điều này và điểm a khoản 8 Điều 23 Nghị định này.

Theo đó, tổ chức tài chính ko niêm yết công khai lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ theo quy định mang thể bị xử phạt từ 10.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng.

Bằng Lăng(tổng hợp)

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *