Môi hở răng lạnh

– Thầy: Câu tục ngữ: “ Môi hở răng lạnh” này khuyên ta điều gì?
– Tèo nói ngay: Dạ, nó khuyên ta không nên cười vào mùa đông ạ!
– Thầy: Trời!

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *