Một tấm lòng…

– Sống trên đời sống, cần có 1 tấm lòng,… Để làm gì?
– Để… đút thêm… để nhét thêm… (tham ăn vãi!…)
– Hả!!???

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *