Mức cao nhất sắp 5,7 tỷ đồng/người

 Mức cao nhất sắp 5,7 tỷ đồng/người

[ad_1]

Theo báo cáo ngày 25/12 về tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong những doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Long An, kết quả tổng hợp báo cáo tiền thưởng Tết Dương lịch 2024 của 603 doanh nghiệp với hơn 50.000 lao động cho thấy, mức  thưởng bình quân là một triệu đồng/người; mức cao nhất là 6 triệu đồng/người; mức thấp nhất là 100.000 đồng/người (lao động làm việc dưới 12 tháng).

Doanh nghiệp thưởng Tết cho người lao động lên tới gần 5,7 tỷ đồng. (Ảnh: B.L)

Doanh nghiệp thưởng Tết cho người lao động lên tới sắp 5,7 tỷ đồng. (Ảnh: B.L)

Về mức thưởng Tết Nguyên đán, tỉnh đã với 825 doanh nghiệp (với hơn 105.000 lao động) báo cáo. Theo đó, mức thưởng cao nhất lên tới 5,686 tỷ đồng/người, thuộc về một doanh nghiệp với vốn thêm tiền để phát triển nước ngoài. Mức thưởng bình quân của doanh nghiệp này là 7 triệu đồng/người, mức thấp nhất là 500.000 đồng/người (lao động dưới 12 tháng).

Theo Sở LĐTB&XH tỉnh Long An, tính tới 20/12, địa bàn tỉnh đã với một.031 doanh nghiệp báo cáo, với hơn 133.000 lao động. Thu nhập bình quân trong năm 2023 đạt 8,3 triệu đồng/tháng, tăng một,22% so với năm 2022.

Trong đó, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đạt 20 triệu đồng/tháng; siêu thị cổ phần với vốn chi phối của Nhà nước đạt 8,7 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp dân doanh đạt 7,8 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp với vốn thêm tiền để phát triển nước ngoài đạt 8,3 triệu đồng/tháng.

Mức lương cao nhất trả cho người lao động của siêu thị do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 59,3 triệu đồng; siêu thị cổ phần với vốn góp chi phối của Nhà nước là 27 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh là 76 triệu đồng/người; doanh nghiệp với vốn thêm tiền để phát triển nước ngoài là 441 triệu đồng/người.

Trước đó, Sở LĐTB&XH Đà Nẵng cũng thông báo mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 với mức cao nhất hơn một tỷ đồng. Đây là mức thưởng thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh.

ĐẠI VIỆT

[ad_2]

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *