Ngựa và người cùng lái

 Ngựa và người cùng lái

Ngựa và người cùng lái

– Tại sao thời xưa, khi người ta đi xe ngựa, lại có ít tai nạn giao thông hơn bây giờ?

– Vì khi đó, tài xế không chỉ dựa vào phản xạ của riêng mình.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *