Nhầm máy, xin lỗi nhé

 Nhầm máy, xin lỗi nhé

Nhầm máy, xin lỗi nhé

Alô, ai đấy! A lô, đây là nhà tôi mà, ai đang cầm máy đó?

– Dạ, tôi là giúp việc

-Ủa, nhà tôi có giúp việc đâu?

-Dạ, bà chủ vừa thuê tôi sáng nay

-Thế bà chủ đâu? Dạ, bà chủ ngủ với ông chủ trên gác

-Láo, tao là ông chủ

-Dạ, thế bà chủ ngủ bà bảo kia là ông chủ ạ

-Này, muốn có tiền không?

-Dạ…

-Lấy khẩu súng trong ngăn kéo, bắn bỏ hai đứa đó đi

– Pằng !!!!!!!!!!!!!

-A lô, xong chưa ?

-Dạ, xong rồi ạ

– Bây giờ, gói xác, ném xuống hồ nước canh nhà

– Dạ, cạnh nhà??? Làm gì có hồ nước nào???

– Nhìn kỹ lại xem nào!

-Dạ, không có hồ nào ạ

-Thôi chết, nhầm máy, xin lỗi nhé

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *