Nhân chứng

 Nhân chứng

Nhân chứng

Quan toà hỏi bị cáo:

– Tại sao anh lại phủ nhận việc có mặt ở nơi xảy ra vụ án, trong khi những 20 nhân chứng khẳng định rằng họ trông thấy anh ở hiện trường?

– Thưa quý tòa, nhưng tôi có thể mời tới đây hàng trăm nhân chứng không hề trông thấy tôi ở đó.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *