Nhân rộng kỹ thuật sinh trắc học qua cửa an ninh sân bay từ 2024

Cục Hàng ko Việt Nam vừa với văn bản báo cáo Bộ GTVT chấp thuận phương án đề xuất của Tổng siêu thị Cảng hàng ko Việt Nam (ACV) về áp dụng xác thực sinh trắc học và xác thực điện tử lúc làm thủ tục đi máy bay.

Trong quý I/2024, ACV sẽ hoàn thành thêm vốn trang thiết bị tại 3 sân bay Phú Bài, Cát Bi và Điện Biên để hành khách với thể làm thủ tục hoàn toàn bằng ứng dụng CCCD gắn chip và kỹ thuật xác thực sinh trắc học.

Hành khách sử dụng kỹ thuật nhận diện khuôn mặt để qua cửa an ninh (Ảnh: CAA).

Dựa trên kết quả triển khai tại 3 sân bay trên, ACV sẽ nhân rộng ra những sân bay còn lại, đồng thời kết nối nền tảng định danh điện tử của Bộ Công an với hệ thống làm thủ tục hàng ko của ACV.

Đối với việc làm thủ tục bay quốc tế, ACV sẽ tiếp tục nghiên cứu, phấn đấu triển khai thí điểm trong năm 2024.

Để thực hiện những bước xác thực đi máy bay, hành khách cần với thẻ CCCD gắn chip, mã đặt chỗ PNR và đồng ý chia sẻ thông tin dữ liệu cá nhân và nhận diện khuôn mặt.

Tại quầy làm thủ tục (điểm chạm thứ nhất) hành khách sẽ sử dụng máy đọc CCCD gắn chip và camera nhận diện khuôn mặt.

Điểm chạm thứ hai là cổng tự động tại khu vực kiểm soát an ninh và điểm chạm thứ ba là cổng tự động tại khu vực kiểm tra hành khách lên máy bay.

Cục Hàng ko lưu ý quy trình nhận diện hành khách bằng xác thực sinh trắc học cần tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trước đó, Cục Hàng ko đã thống nhất chấp thuận kỹ thuật nhận diện khuôn mặt hoặc vân tay lúc làm thủ tục đi máy bay. những tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị, ứng dụng… căn cứ theo hướng  dẫn của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an).

Đồng thời, Cục Hàng ko giao ACV triển khai những việc làm thêm vốn, mua sắm thiết bị ứng dụng và thực hiện những thủ tục cần thiết để triển khai chính thức ứng dụng sinh trắc học toàn trình và ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử đối với hành khách đi máy bay.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *