Nhật ký

 Nhật ký

Nhật ký

– Quỷnh: Đố Mắm nhật ký là gì?
– Mắm: Ờ ! Đó là chữ ký của người Nhật!
– Quỷnh: Trời!

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *