Nhiều người trẻ sợ nói chuyện điện thoại

Giật mình mỗi lúc chuông điện thoại reo, run sợ và lắp bắp lúc nhận cuộc gọi bất ngờ là tình trạng Bảo Trân, 22 tuổi, đối diện từ lúc đi làm.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *