Nhìn đểu…

 Nhìn đểu…

Nhìn đểu…

– Mày nhìn đểu tao hả?

– Dạ đâu có,mắt e lé.
– Mày cười đểu tao hả?

–  Dạ đâu có,miệng e méo.Vậy thì tao oánh mày cái tội xấu xí lại thích gây chú ý

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *