Nhường đường

Vị giáo sư nọ đang đi trong ngõ gặp một người cao to, ưỡn ngực:

– Tao không bao giờ nhường đường cho kẻ ngu.

– Vị giáo sư mỉm cười, nép vào bậc thềm: Còn tôi thì luôn làm như vậy.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *