Nịnh khách

 Nịnh khách

Nịnh khách

Trong nhà hàng, một bà già đỏm dáng cao giọng gọi:

– Cho món gà quay nhé!

– Có ngay, thưa bà!

– Gà còn non không đấy?

– Thưa, không được như bà đâu ạ!

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *