Nói gì cũng nghe theo

 Nói gì cũng nghe theo

Nói gì cũng nghe theo

– Em: Anh cho em quả xoài đó rồi sau này anh nói gì em cũng nghe theo!
– Anh: Có thật ko ?
– Em: Chắc 100% luôn
– Anh: Vậy thì xoài đây! Bây giờ, đưa xoài đây!
– Em: !?!

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *