Nông dân sở hữu thể phản ánh qua app Nông dân Việt Nam

 Nông dân sở hữu thể phản ánh qua app Nông dân Việt Nam

Ông Lương Quốc Đoàn – giám đốc Hội Nông dân Việt Nam – chủ trì họp báo thông tin kết quả đại hội – Ảnh: C. TUỆ

Ông Lương Quốc Đoàn, giám đốc Hội Nông dân Việt Nam, cho biết như vậy tại buổi họp báo thông tin kết quả đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo ông Đoàn, nhiệm kỳ này Hội Nông dân Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ việc chuyển đổi số. Để hiện thực hóa việc này, tại đại hội đã ra mắt app Nông dân Việt Nam.

“Tới đây chúng tôi mở thêm những cửa sổ để nghe ý kiến trực tiếp của hội viên nông dân để xem người ta nói gì, suy nghĩ gì và cần gì đối với tổ chức hội, kể cả với Đảng, Nhà nước” – ông Đoàn nói và cho biết sắp tới, hội cũng sẽ tổ chức cho hội viên mô tả những doanh nghiệp sản xuất vật tư đầu vào (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi… – PV) để xem chất lượng vật tư đầu vào đấy đảm bảo hay ko, sở hữu đúng hay ko.

“Sáu tháng trước tiên chúng tôi triển khai tới tất cả giám đốc Hội nông dân cơ sở và tiếp theo sẽ xuống dần, tới chi hội trưởng, tổ hội và phát triển thêm tới hội viên nông dân để thay đổi công tác tuyên truyền” – ông Đoàn nói thêm.

Trả lời câu hỏi về việc cụ thể hóa 7 vấn đề mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo, gợi mở tại đại hội, ông Lương Quốc Đoàn cho biết nhiệm kỳ này Hội Nông dân Việt Nam đưa ra 3 nhiệm vụ đột phá.

Thứ nhất, thực hiện thay đổi mạnh mẽ về phương thức tập hợp hội viên nông dân. Đây là vấn đề cốt lõi, trọng yếu nhất. Nếu làm được như vậy thì mới tuyên truyền, mới vận dụng được, mới tạo sự đồng thuận của hội viên nông dân để thực hiện tốt những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Thứ hai, hội tham gia mạnh mẽ vào hướng dẫn cho nông dân, hội viên nông dân tham gia kinh tế tập thể.

Ông Đoàn cho rằng hạn chế của nông nghiệp sở hữu nhiều, trong đó sở hữu sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tư duy cục bộ, thiếu liên kết hợp tác dẫn tới thiếu những vùng nguyên liệu sản xuất, chế biến lớn để xuất khẩu mạnh mẽ hơn. Do đó, thúc đẩy nông dân tham gia kinh tế tập thể là nút thắt để tháo gỡ vấn đề này.

Thứ ba, tập trung cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ để sở hữu đủ năng lực, trình độ kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *