Ở đâu?

 Ở đâu?

Ở đâu?

Tí gọi Tèo, Tèo không nghe, tức quá. Tí quát:
– Tí: Nè, tai cậu để đâu mà không nghe tớ gọi hả ?
– Tèo: Thế mắt cậu để đâu mà không thấy tai tớ ?
– Tí: ?!

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *