Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử người đứng đầu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

 Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử người đứng đầu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Sáng 27/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII (nhiệm kỳ 2023 – 2028) thông báo kết quả họp Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII. 

Theo đó, chiều 26/12, Đại hội bầu ra 111 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá VIII. 

Tại phiên họp lần thứ nhất diễn ra vào tối 26/12, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII gồm 18 nhân sự; bầu người đứng đầu và 4 Phó người đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

Ông Lương Quốc Đoàn – người đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

Ông Lương Quốc Đoàn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, người đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII – tái đắc cử chức danh người đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

4 Phó người đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII gồm những cá nhân: Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đính, Bùi Thị Thơm và Nguyễn Xuân Định.

Hội nghị cũng bầu Ủy ban kiểm tra Trung ương Hội khóa VIII gồm 11 nhân sự, bà Nguyễn Thị Vân Anh – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra khóa VII – tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra khóa VIII.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII ra mắt Đại hội.

Ông Lương Quốc Đoàn sinh năm 1970; quê quán xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Ông với trình độ Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lương Quốc Đoàn là Ủy viên Trung ương Đảng XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Lương Quốc Đoàn từng giữ chức Phó Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Phó người đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI; Phó người đứng đầu Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

Ngày 29/5/2021, ông Lương Quốc Đoàn được bầu làm người đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

Anh Văn

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *