Phân chia trách nhiệm..

 Phân chia trách nhiệm..

Phân chia trách nhiệm..

Bố nói chuyện với con út:

– Này con! Anh cả con thì học kinh tế, anh hai học tài chính. Sao con không theo gương các anh mà lại đi học luật?

– Nếu con không học làm luật sư thì sau này ai sẽ cứu hai anh con đây?

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *