Phát triển TKV trở thành Tập đoàn kinh tế vững mạnh

 Phát triển TKV trở thành Tập đoàn kinh tế vững mạnh

Ảnh tư liệu: Trọng Đạt/TTXVN

Theo Quyết định, mục tiêu tổng quát là phát triển Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) trở thành Tập đoàn kinh tế vững mạnh trên cơ sở phát triển những lĩnh vực công nghiệp than, công nghiệp bô xít – alumin – nhôm, công nghiệp khoáng sản, công nghiệp điện, vật liệu nổ công nghiệp và những ngành nghề khác; góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; phát triển bền vững, kết hợp với bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng an ninh.

Quyết định cũng nêu rõ những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Đối với lĩnh vực công nghiệp than: Tập trung phát triển những mỏ hầm lò sản lượng lớn theo tiêu chí “Mỏ xanh, mỏ tiên tiến, mỏ sản lượng cao”; liên thông những mỏ lộ thiên, hầm lò thành những mỏ sở hữu công suất lớn (mỏ lộ thiên công suất trên 3 triệu tấn/năm; mỏ hầm lò công suất trên 2 triệu tấn/năm); tiếp tục thêm tiền để phát triển những mỏ than theo Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn tới năm 2050 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt), phấn đấu giai đoạn 2021 – 2025 sản xuất được 195,019 triệu tấn than thương phẩm, nhập khẩu 48,183 triệu tấn và tiêu thụ 243,060 triệu tấn. Cùng với đó, đẩy mạnh thăm dò, mô tả trữ lượng than nhằm chuẩn bị cơ sở tài nguyên tin cậy cho sự phát triển ổn định, lâu dài; phấn đấu trong giai đoạn 2021 – 2025, toàn Tập đoàn hoàn thành 5 đề án thăm dò mỏ than và xin cấp phép mới 9 đề án thăm dò.

Đối với lĩnh vực công nghiệp khoáng sản, phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp kim loại màu tại Việt Nam và khu vực với khối lượng kim loại màu toàn Tập đoàn giai đoạn 2021 – 2025 dự kiến sản xuất được 138.958 tấn đồng tấm, 6.839 nghìn tấn Alumina; tập trung khai thác hiệu quả 2 dự án alumin Lâm Đồng và alumin Đắk Nông, cường hóa/nâng công suất những nhà máy; thêm tiền để phát triển tăng thể tích những dự án Tân Rai, Nhân Cơ theo Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng những loại khoáng sản thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn tới năm 2050 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt). Với những dự án khai thác, chế biến khoáng sản còn vướng mắc như: khai thác mỏ cromit Cổ Định, mỏ sắt Thạch Khê, mỏ titan Bình Thuận, mỏ đất hiếm Đông Pa…, tập trung làm việc với những bộ ngành, địa phương để tiếp tục xử lý.

Đối với lĩnh vực công nghiệp điện: Quản lý, vận hành những nhà máy điện hiện sở hữu đảm bảo an toàn, phát huy công suất thiết kế, phấn đấu trong giai đoạn 2021 – 2025 toàn Tập đoàn sản xuất được 49.405 triệu kWh (trung bình 9.881 triệu kWh/năm); nghiên cứu triển khai một số lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *