'Phớt lờ' tham mưu, cấp phép 4 dự án điện mặt trời chồng lấn hệ thống thủy lợi ở Ninh Thuận

 'Phớt lờ' tham mưu, cấp phép 4 dự án điện mặt trời chồng lấn hệ thống thủy lợi ở Ninh Thuận

‘Phớt lờ’ tham mưu, cấp phép 4 dự án điện mặt trời chồng lấn hệ thống thủy lợi ở Ninh Thuận

(PLO)- UBND tỉnh Ninh Thuận cho thuê đất để thực hiện bốn dự án điện mặt trời chồng lấn lên hệ thống thủy lợi. 

Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai ở Ninh Thuận bị khởi tố vì sai phạm đất đaiNinh Thuận mời gọi thêm vốn vào những khu, cụm công nghiệp

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *