PVEP vượt khó thành công

 PVEP vượt khó thành công

Năm 2023, trong bối cảnh thị trường dầu khí thế giới với nhiều biến động, thách thức, PVEP tập trung duy trì quản trị biến động, quản trị mức giá, phát huy sáng kiến, sáng chế, tập trung điều hành khai thác với mục tiêu bảo đảm kế hoạch quản trị được tập đoàn giao, thúc đẩy hoạt động thêm tiền để phát triển cho năm 2023 và những năm tiếp theo. Kết quả, trong năm 2023, PVEP hoàn thành vượt mức những chỉ tiêu SXKD chính.

tính năng hot, PVEP bảo đảm duy trì hoạt động SXKD an toàn liên tục 15 năm kể từ lúc thành lập. Trên cơ sở đó, tới hết tháng 11/2023, PVEP đã lần lượt về đích sớm những chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trong đó, chỉ tiêu gia tăng trữ lượng về đích trước 50 ngày, sản lượng khai thác dầu khí quy đổi về đích trước 41 ngày, những chỉ tiêu tài chính về đích sớm 104-227 ngày.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Cụ thể, sản lượng khai thác đạt 3,66 triệu tấn quy dầu (toàn dự án: 7,30 triệu tấn quy dầu), vượt 15% kế hoạch tập đoàn giao và đạt 100% mục tiêu quản trị. Trong đó, sản lượng dầu và condensate là 2,47 triệu tấn (toàn dự án: 4,84 triệu tấn), đạt 111% kế hoạch; khí xuất đạt một,2 tỷ m3 (toàn Dự án: 2,47 tỷ m3), đạt 124% kế hoạch tập đoàn giao.

Năm 2023 là năm thứ 14 liên tục PVEP hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác hàng năm được Petro Vietnam giao. Ngày 8/2/2023, PVEP đã đạt mốc sản lượng khai thác một tỷ thùng (kể từ ngày thành lập), Mỏ Bir Seba (Lô 433a&413b) đạt mốc 50 triệu thùng dầu trong năm 2023, Lô 01/97&02/97 đạt mốc 10 triệu thùng dầu vào ngày 22/11/2023.

Công tác thăm dò/thẩm lượng của PVEP đã với kết quả ấn tượng lúc toàn bộ 4 giếng khoan thăm dò cho dòng thành công, với 3 phát hiện dầu khí mới; trong đó, đã với phát hiện đưa vào khai thác ngay, cũng với phát hiện cho kết quả thẩm lượng cao, tạo cơ sở phát triển giếng trong thời gian tới; đây là lần lần thứ nhất sau 7 năm hệ số bù trữ lượng lớn hơn một.

Trao cờ thi đua/bằng khen cho các tập thể.

Trao cờ thi đua/bằng khen cho những tập thể.

Năm 2023, gia tăng trữ lượng của PVEP đạt 3,72 triệu tấn quy dầu, đây cũng mức gia tăng trữ lượng trong năm cao nhất của PVEP từ năm 2016 tới nay. Phải nói thêm rằng, kết quả này là một thành tích tính năng hot trong bối cảnh sản lượng tại những mỏ đang khai thác đang suy giảm tự nhiên, trong lúc việc tìm kiếm và phát hiện những mỏ mới trong bối cảnh hiện nay gặp rất nhiều thách thức.

Tổng giám đốc Petro Vietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tổng giám đốc Petro Vietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Những tấn dầu gia tăng được trong năm 2023 sẽ là “tương lai” của dầu khí truyền thống trong thời gian tới. Kết quả này cũng tạo sự khích lệ lớn cho đội ngũ làm công tác tìm kiếm, thăm dò tại PVEP nói riêng và trong Petro Vietnam nói chung.

PVEP cũng triển khai tích cực công tác phát triển tại những dự án trọng điểm: như Đại Hùng Pha 3, Sư Tử Trắng Pha 2B, chuỗi dự án Lô B, Cá Voi Xanh, mỏ BRS pha 2 và mỏ MOM (Lô 433a&416b) cùng một số dự án trọng điểm khác.

Năm 2023 cũng là một năm công tác tài chính của PVEP đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, tổng doanh thu phần PVEP ước tính đạt 41,5 nghìn tỷ đồng (toàn dự án: 84,5 nghìn tỷ đồng), đạt 146% kế hoạch tập đoàn giao và 122% mục tiêu quản trị.

Người lao động Cửu Long JOC.

Người lao động Cửu Long JOC.

Nộp ngân sách Nhà nước đạt 18,một nghìn tỷ đồng, trong đó nộp thuế phần PVEP là 12,3 nghìn tỷ đồng (toàn dự án trên 31 nghìn tỷ đồng), đạt 159% kế hoạch tập đoàn giao và 107% mục tiêu quản trị, lãi nước chủ nhà là 5.790 tỷ đồng.

những chỉ số tài chính của PVEP ngày càng được cải thiện, duy trì chính sách tài chính để phát triển bền vững, chỉ số sinh lời của tài sản (ROA) >10%, chỉ số khả năng sinh lời (ROE) >15%, chỉ số lợi nhuận ròng (ROS) >15%.

tính năng hot, năm 2023, PVEP với mặt trong Top 10 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2023. Đồng thời, năm thứ 10 liên tiếp PVEP được xếp hàng Top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam.

Trong năm qua, PVEP cũng tích cực triển khai những phong trào thi đua sáng kiến, sáng chế, áp dụng kỹ thuật, kỹ thuật vào vận hành, khai thác bảo đảm duy trì sản lượng cũng như những mặt hoạt động chung của tổng doanh nghiệp, những dự án một cách hiệu quả.

Phong trào sáng kiến, sáng chế của PVEP đã đóng góp đóng góp 395 sáng kiến trong Chương trình một triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, với tổng giá trị làm lợi ước đạt 100 triệu USD.

ngoại trừ đó, PVEP chuyển đổi và áp dụng thành công mô hình quản trị tiền lương gắn với hiệu quả làm việc, qua đó tăng năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực của PVEP.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động PVEP đã trải qua một năm 2023 vượt khó thành công, đạt được những kết quả tích cực, đóng góp rất cần thiết trong kết quả chung của Petro Vietnam.

Tổng giám đốc PVEP Trần Hồng Nam kiểm tra tình hình hoạt động tại các dự án.

Tổng giám đốc PVEP Trần Hồng Nam kiểm tra tình hình hoạt động tại những dự án.

Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng lưu ý, sang năm 2024, thị trường và kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục với nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng tới hoạt động của PVEP nói riêng, Petro Vietnam nói chung.

Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng cũng cho rằng, PVEP cần đặt ra những mục tiêu áp lực hơn so với năm 2023 để với động lực tăng trưởng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của Tập đoàn cũng như đóng góp chung cho tăng trưởng kinh tế của đất nước. 

Để làm được điều đó, Tổng giám đốc Tập đoàn nhấn mạnh, PVEP cần đổi mới công tác quản trị, cũng như đổi mới những động lực cũ, áp dụng khoa học kỹ thuật, sáng kiến sáng chế nhằm cải thiện tăng hiệu quả, sản lượng của những mỏ đang hiện hữu.

ngoại trừ đó, PVEP cần phải tạo động lực mới bằng cách thúc đẩy phát triển những dự án mới, đẩy nhanh tiến độ những dự án trong điều kiện kỹ thuật cho phép; nghiên cứu giải pháp tổ hợp những dự án để với phương án thêm tiền để phát triển phù hợp.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2023, Tổng giám đốc Petro Vietnam đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động PVEP cần phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, bắt tay ngay vào thực hiện những nhiệm vụ trong năm 2024 để đạt được mục tiêu tăng trưởng, đồng hành cùng sự phát triển của tập đoàn.

Bảo Anh

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *