PVTrans tiếp tục mang mặt trong Top 50 doanh nghiệp lợi nhuận tại Việt Nam

 PVTrans tiếp tục mang mặt trong Top 50 doanh nghiệp lợi nhuận tại Việt Nam

Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, những nghiên cứu của Vietnam Report được hoàn thiện với phương pháp luận khoa học và minh bạch.

Cụ thể, bảng xếp hạng PROFIT500 được giới thiệu theo phương pháp tính điểm trọng số với những trụ cột chính là lợi nhuận trước thuế, doanh thu, những chỉ số phản ánh khả năng sinh lời (ROA, ROE, ROR), cùng một số chỉ tiêu tham chiếu khác như uy tín truyền thông, quy mô lao động…

quanh đó những thành tựu đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sự gắn kết và uy tín thương hiệu cũng là yếu tố trọng yếu giúp doanh nghiệp thành công, giữ chân khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới. Do đó, việc tăng cường thêm vốn hình ảnh thương hiệu, tăng uy tín ngày càng được nhiều doanh nghiệp chú trọng.

Bảng xếp hạng PROFIT500 đã và đang thể hiện vai trò trọng yếu trong việc ghi nhận một cách xứng đáng đóng góp của những doanh nghiệp hàng đầu – rường cột phát triển của đất nước. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, đồng thời đối mặt với nhiều rủi ro và biến động khó lường, ý nghĩa của việc tìm kiếm những doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất càng được cùng đồng doanh nghiệp, những nhà thêm vốn và công chúng mong chờ hơn bao giờ hết.

Từ đó, Bảng xếp hạng PROFIT500 góp phần giới thiệu và nâng tầm thương hiệu doanh nghiệp Việt tới cùng đồng kinh doanh và những nhà thêm vốn trong nước và quốc tế.

PVTRANS nhận giải top 50 doanh nghiệp có lợi nhuận xuất sắc 2023.

PVTRANS nhận giải top 50 doanh nghiệp mang lợi nhuận xuất sắc 2023.

PVTrans tiếp tục mang mặt trong danh sách PROFIT500 năm 2023 và nằm trong Top 50 doanh nghiệp mang lợi nhuận xuất sắc.

Những kết quả này một lần nữa khẳng định hiệu quả hoạt động của PVTrans trong những năm qua, với tình hình tài chính lành mạnh cùng năng lực quản trị biến động linh hoạt, được giới thiệu và công nhận khách quan bởi nhiều tổ chức uy tín trong và ngoài nước. Đồng thời, tạo tiền đề giúp thương hiệu PVTrans vươn xa hơn, phát triển bền vững hơn trong giai đoạn tới.

Bảo Anh

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *