Quảng Bình, Ngành Văn hoá và Thể thao cần sự chung tay của toàn xã hội

mang thể khẳng định, năm 2023, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình đã triển khai nhiều hoạt động và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận được sự đồng thuận của những tầng lớp nhân dân. Đó là việc đưa nghị quyết về Quy định chế độ tư vấn đối với nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và chế độ đãi ngộ cho vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Bình và Quy định mức tư vấn xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2022-2025 ban hành tất nhiên Nghị quyết số 39/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Bình.

Thừa ủy quyền của Bộ VHTTDL, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình trao bằng xếp hạng di tích Quốc gia đối với khu lăng mộ Hoàng Kế Viêm

ngoại trừ đó, những hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn như kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam, 20 năm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới… được triển khai và thực hiện mang hiệu quả. những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở được đẩy mạnh… Toàn tỉnh đã thành lập mới 12 câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật, 65 câu lạc bộ TDTT. Số gia đình đạt danh hiệu văn hóa ước đạt 89,7%, vượt 2,5% so với kế hoạch và tăng một,4% so với năm 2022; tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa chiếm 82,một%, đạt kế hoạch năm và tăng 0,3% so cùng kỳ.

Đáng quan tâm đó là những hoạt động trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; công tác phát triển nghệ thuật nhiều năm thử sử dụng, nghệ thuật quần chúng, chiếu bóng lưu động, bản tin văn hóa và thư viện tiếp tục đạt được nhiều kết quả rất cần thiết. Triển khai lập hồ sơ khoa học đề nghị những cấp xếp hạng di tích và ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; công tác trùng tu, tôn tạo di tích, phục dựng lễ hội; tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trao truyền những di sản văn hóa tới việc tổ chức những hoạt động trưng bày, biểu diễn phát huy giá trị di sản văn hóa.

Trình diễn lễ hội mừng cơm mới

Hiện nay, toàn tỉnh Quảng Bình đã mang thêm 3 di sản được ghi vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, một di tích được xếp hạng di tích cấp quốc gia, 4 di tích được xếp hạng cấp tỉnh…

Cùng với đó là việc triển khai công tác gia đình với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thể hiện qua những hội thi “Gia đình hạnh phúc – Quốc gia thịnh vượng”; tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng những gia đình mang thành tích tiêu biểu xuất sắc trong xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh lần thứ I, năm 2023; tổ chức lễ phát động mô hình kiểu mẫu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”…

Hoạt động ý nghĩa xung quanh lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên

Lĩnh vực thể dục thể thao cũng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Thể thao quần chúng được diễn ra sôi nổi và đã tổ chức trên 750 cuộc thi đấu từ cơ sở tới tỉnh, số lượng người tập luyện thể thao thường xuyên tăng một,2%, tỷ lệ gia đình thể thao tăng 0,8% so với năm 2022. những đội tuyển thể thao thành tích cao Quảng Bình đã tham gia thi đấu 32 giải (29 giải thể thao trong nước và 3 giải quốc tế) đạt được 187 huy chương những loại, vượt 20% kế hoạch năm.

Bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình chia sẻ: tới thời điểm này chúng tôi khẳng định rằng, những hoạt động văn hoá, thể thao của tỉnh Quảng Bình đã mang những kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên mô tả một cách tổng thể cần phải mang sự chung tay của toàn xã hội. Sự chia sẻ, chung tay của cùng đồng sẽ giúp thúc đẩy những phong trào văn hóa thể thao của tỉnh Quảng Bình mang nhiều chuyển biến hơn nữa trong thời gian tới.

Thừa ủy quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, TUV, Giám đốc Sở Văn hóa và Thao Quảng Bình trao tặng bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Mục tiêu của ngành Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình đặt ra cho năm 2024 đó là quyết tâm vượt qua khó khăn và phấn đấu đạt một số chỉ tiêu cơ bản như: 90% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 84% thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 36,7% số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, 29,3% gia đình tập luyện thể thao; thể thao thành tích cao mang 24 tới 28 cuộc tham gia thi đấu trong nước và quốc tế, tổng số huy chương đạt được từ 140 tới 150 huy chương…

Năm 2024, ngành Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình sẽ mang khá nhiều sự kiện rất cần thiết được tổ chức, ngoại trừ việc tập trung thực hiện nhiệm vụ chính của mình, ngành sẽ tham gia tổ chức những hoạt động lớn ở những lễ kỷ niệm như lễ kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, 30 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Bình, lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam…

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *