Quy định về lãi suất tiền gửi tiết kiệm

 Quy định về lãi suất tiền gửi tiết kiệm

[ad_1]

Khoản một Điều 5 Thông tư 48/2018/TT-NHNN với quy định về tiền gửi tiết kiệm như sau:

– Tiền gửi tiết kiệm là khoản tiền được người gửi tiền gửi tại tổ chức tín dụng theo nguyên tắc được hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi theo thỏa thuận với tổ chức tín dụng.

– Tiền gửi tiết kiệm chung là tiền gửi tiết kiệm của từ hai người gửi tiền trở lên.

– Giao dịch tiền gửi tiết kiệm bao gồm giao dịch nhận, gửi tiền gửi tiết kiệm; chi trả, rút tiền gửi tiết kiệm; sử dụng tiền gửi tiết kiệm làm tài sản bảo đảm và chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm.

Điều 9 Thông tư 48/2018/TT-NHNN quy định về lãi suất như sau:

– Tổ chức tín dụng quy định lãi suất tiền gửi tiết kiệm phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất trong từng thời kỳ

.- Phương pháp tính lãi tiền gửi tiết kiệm thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

– Phương thức trả lãi tiền gửi tiết kiệm thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và người gửi tiền.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Căn cứ quy định trên, tiền gửi tiết kiệm là khoản tiền được người gửi tiền gửi tại ngân hàng thương mại theo nguyên tắc được hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi theo thỏa thuận với ngân hàng thương mại.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm sẽ do tổ chức tín dụng quy định phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất trong từng thời kỳ.

Phương pháp tính lãi tiền gửi tiết kiệm thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phương thức trả lãi tiền gửi tiết kiệm thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và người gửi tiền.

Quy định về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng

Ngày 16/6/2023 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 1124/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng việt nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014.

Cụ thể, mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi ko kỳ hạn và với kỳ hạn dưới một tháng là 0,5%/năm. Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi với kỳ hạn từ một tháng tới dưới 6 tháng là 4,75%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi với kỳ hạn từ một tháng tới dưới 6 tháng là 5,25%/năm.

Đối với lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam với kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước ngày Quyết định này với hiệu lực thi hành, được thực hiện cho tới hết thời hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân ko tới lĩnh tiền gửi, thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất đối với tiền gửi theo quy định tại Quyết định này.

Quyết định này với hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/6/2023 và thay thế Quyết định số 951/QĐ-NHNN ngày 23/5/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân lại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014.

Bằng Lăng(tổng hợp)

[ad_2]

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *