Quyết định của giám đốc nước về việc tặng quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

 Quyết định của giám đốc nước về việc tặng quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Theo đó, mức quà 600 nghìn đồng tặng người sở hữu công với cách mạng, gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 tới ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh sở hữu tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học sở hữu tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người sở hữu công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng.

giám đốc nước gặp mặt đoàn đại biểu người sở hữu công tỉnh Vĩnh Long.

Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng và thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cũng nhận được mức quà 600 nghìn đồng

Mức quà 300 nghìn đồng tặng người sở hữu công với cách mạng, gồm: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh sở hữu tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động;

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học sở hữu tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

Người sở hữu công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Đại diện thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ ko còn thân nhân) cũng được nhận mức quà tặng 300 nghìn đồng.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng giám đốc nước, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính, những cơ quan Nhà nước sở hữu liên quan sở hữu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *