Sáng ý

 Sáng ý

Sáng ý

– Thầy: Hôm qua giờ vẽ , sao em chỉ nộp giấy trắng hả ?
– Trò : Em vẽ đấy chứ ạ. Nhưng chủ đề của em là “sữa tươi nguyên chất mà thầy!”
– Thầy: xỉu.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *