Sắp có án mạng

Chuông điện thoại của đồn cảnh sát reo:

– Đến mau, cứu tôi với!

– Có chuyện gì thế?

– Có một con mèo ở trong phòng!

– Xin lỗi, chúng tôi không can thiệp theo những yêu cầu loại vớ vẩn như vậy!

– @$!@##, nhưng mà tôi là vẹt!

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *