Sâu gây hại

Trong lớp, cô đang giảng bài thấy Tí đang ngủ, cô gọi dậy…
– Cô giáo: Tí! Một số lòai sâu có hại như sâu đục than, sâu cuốn lá…sâu gì nữa?
– Tí: Thưa cô! Sâu răng ạ!

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *