Sẽ không bất hạnh

– Tớ vừa đánh vỡ cái gương, điềm này báo trước rằng 7 năm tới tớ sẽ bất hạnh.

– Nhảm nhí! Bà hàng xóm của tớ cũng vừa đánh vỡ một cái gương lớn, vậy mà bà ta chẳng phải khổ sở một ngày nào.

– Đời còn dài, làm sao cậu biết được là bà ấy sẽ không bất hạnh?

– Biết chứ! Bà ấy vừa bị xe hơi cán chết chiều hôm qua.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *