So sánh

 So sánh

So sánh

– Cậu biết không, vợ tớ thường xuyên so sánh tớ với Alain Delon.

– Nhưng cậu chẳng có chút gì giống với anh ta.

– Thì cô ấy cũng khẳng định y như cậu.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *