Tác phong giám đốc

 Tác phong giám đốc

Tác phong giám đốc

Cô giáo cho đề một bài tập làm văn :

– Em nghĩ gì khi làm giám đốc ?

– Tất cả học sinh cắm cúi viết, riêng một cậu ngồi khoanh tay, vẻ mặt bình thản.

– Cô giáo hỏi: Tại sao em không làm bài ?

– Cậu học trò đó thưa: Thưa cô, em đang chờ thư ký riêng tới.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *