Tại những trụ ATM, với cần bảo vệ đứng gác?

 Tại những trụ ATM, với cần bảo vệ đứng gác?

Điều 9 Thông tư 47/2014/TT-NHNN với quy định về những yêu cầu về giám sát, an ninh hệ thống ATM như sau:

một. Tổ chức cung cấp dịch vụ ATM phải trang bị ứng dụng quản lý tập trung, theo dõi đầy đủ tức thời về tình trạng của ATM.

2. Tổ chức cung cấp dịch vụ ATM với biện pháp kỹ thuật, hành chính để quản lý chặt chẽ hệ thống ATM, phát hiện kịp thời những truy cập bất hợp pháp, lắp đặt trái phép thiết bị sao chép thông tin thẻ hoặc ghi hình những thao tác người sử dụng

– với hệ thống giám sát giao dịch trên hệ thống thanh toán thẻ, liên tục theo dõi nhằm phát hiện giao dịch thanh toán thẻ đáng ngờ, gian lận dựa vào thời gian, vị trí địa lý, tần suất giao dịch, số tiền giao dịch, số lần nhập PIN sai quá quy định và những dấu hiệu bất thường khác để kịp thời xử lý và cảnh báo cho chủ thẻ.

Pháp luật không có quy định về việc bảo vệ phải trực gác tại các trụ ATM. (Ảnh minh họa: Tuổi trẻ thủ đô)

Pháp luật ko với quy định về việc bảo vệ phải trực gác tại những trụ ATM. (Ảnh minh họa: Tuổi trẻ thủ đô)

– Hình ảnh ghi được của camera phải đủ rõ nét để phục vụ yêu cầu giải quyết tra soát, khiếu nại.

3. Dữ liệu nhật ký trên ATM phải được sẵn sàng truy cập trong thời gian tối thiểu 03 tháng và lưu trữ tối thiểu một năm.

4. Tổ chức cung cấp dịch vụ ATM đảm bảo những yêu cầu khác về an toàn hoạt động ATM theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của ATM.

Căn cứ theo quy định trên, pháp luật ko với quy định về việc bảo vệ phải trực gác tại những trụ ATM mà chỉ yêu cầu cần ghi hình ảnh, camera phải đủ rõ nét để phục vụ yêu cầu giải quyết tra soát, khiếu nại nếu với. Ngoài ra, việc với bảo vệ đứng canh gác tại cây ATM còn tùy theo quy chế của từng ngân hàng.

Bằng Lăng(tổng hợp)

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *