Tâm thần đi chơi..

 Tâm thần đi chơi..

Tâm thần đi chơi..

Hai người tâm thần đèo nhau trên xe đạp xuống dốc cầu, người sau phân công :

– Mầy cầm lái nhé, tao ngồi sao đạp cho có thế

– OK.

Sau hơn 1 giờ hì hục, cuối cùng cũng lên đến giữa cầu, người sau thở đứt quảng :

– Ngồi ở đằng sau nãy giờ đạp mệt chết mẹ mới lên.

– Tao ngồi trước cầm lái cũng đâu có sướng gì, bóp thắng mệt thấy bà luôn…

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *