Thành phố Hồ Chí Minh: Trao giải sáng tác ca khúc về đề tài thi đua yêu nước

Đại biểu cùng những nhạc sĩ, tác giả đạt giải tại chương trình. 

Theo Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, giải thưởng Cuộc vận động sáng tác và quảng bá ca khúc đề tài thi đua yêu nước là giải thưởng cao quý với mục đích phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân và lực lượng vũ trang Thành phố, tuyên truyền sâu rộng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc. Qua đó, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng tạo động lực phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội với tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua”. 

Cuộc vận động sáng tác và quảng bá ca khúc đề tài thi đua yêu nước, chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh niềm tin ngời sáng” được khởi động từ tháng 7/2023 nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày người đứng đầu Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023) – là sự tổng kết thực tiễn sâu sắc và đồng thời nêu ra những yêu cầu trọng yếu, cấp thiết đối với phong trào cách mạng nước ta. 75 năm đã qua nhưng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác vẫn mãi là lời hiệu triệu, đầy tính hiện thực, luôn thúc giục lòng yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc của mỗi người dân Việt Nam.

Trên tinh thần đó, thông qua Cuộc vận động, Ban Tổ chức mong muốn tuyển tậu thêm những sáng tác mới về đề tài thi đua yêu nước với ý nghĩa sâu sắc, phong phú về nội dung, phổ thông về thể loại, với chất lượng nghệ thuật cao; từ đó vận động công chức, viên chức, người lao động tại những đơn vị, văn nghệ sỹ đang công tác, hoạt động nghệ thuật trên địa bàn và cả nước nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, tích cực cùng toàn dân tham gia phong trào thi đua yêu nước của Thành phố.

Tại sự kiện, những đại biểu và người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật, những sáng tác với đảm bảo chất lượng của những tác giả, những nhạc sỹ tham gia hưởng ứng và gửi bài dự thi trong Cuộc vận động. Là những “chiến sỹ” trực tiếp “chiến đấu” trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, những tổ chức, cá nhân văn nghệ sỹ, đặc trưng là những nhạc sỹ đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong đời sống văn hóa nghệ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, của cả nước nói chung. Ngay từ những ngày đầu của Cuộc vận động, những văn nghệ sỹ – nhạc sỹ đã hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm như một vinh dự, trọng trách lớn lao cho sự nghiệp xây dựng, phát triển của thành phố mang tên Bác. Bằng những tâm huyết, sáng tạo, lòng tự hào, những sáng tác, những tác phẩm nghệ thuật của những nhạc sỹ đã khắc họa lại tương đối thở của hiện thực nhịp sống một thành phố văn minh, tiên tiến, nghĩa tình thật sắp gũi, ấm áp, đầy khát vọng vươn cao. 

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *